Củng cố nền tảngThực hiện dự án (Sơ đồ cơ chế thực hiện)

Bản gốc “Gores Nihongo SuiSui”
Lĩnh vực bán ra nước ngoài giáo trình học online

Dự án xúc tiến giải quyết vấn đề doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Okinawa năm 2019
Sơ đồ tổ chức thực hiện

Nào, hãy cùng bắt đầu
Chỉ 7 lần học, nghe, nói
“Gores Nihongo Suisui” là đỗ N5

Gores Group

Nghiệp đoàn đào tạo nhân lực tỉnh Okinawa

Tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng sang Nhật, hỗ trợ việc làm cho sinh viên Internship, phái cử lao động, giới thiệu việc làm.

Pháp nhân trường học Gores
Academy

Đã tiếp nhận hơn 2.000 du học sinh
Trường tiếng Nhật.

Công ty cổ phần JICE
 

Chúng tôi hỗ trợ du học sinh sang Nhật,hỗ trợ tìm việc

Tổ chức NPO – Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực quốc tế Tỉnh Okinawa

URL:http://www.iresco-gores.com