Giải quyết vấn đềThực hiện dự án (Sơ đồ cơ chế thực hiện)

Bản gốc “Gores Nihongo Suisui”
Kinh doanh phát hành ở nước ngoài giáo trình tiếng Nhật IT

Sơ đồ cơ chế triển khai dự án giải quyết vấn đề của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Okinawa năm 2018.

Nào, hãy cùng bắt đầu
Chỉ 7 lần học, nghe, nói
“Gores Nihongo Suisui” là đỗ N5

Hỗ trợ cá nhân“Gores Nihongo Suisui” Chiết khấu tối đa 50%

(Điều kiện: Làm việc và học tập ở Okinawa)

Nhóm Gores

Nghiệp đoàn đào tạo nhân lực tỉnh Okinawa

Tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng sang Nhật, hỗ trợ việc làm cho sinh viên Internship, phái cử lao động, giới thiệu việc làm.

Pháp nhân trường học Gores Academy

Đã tiếp nhận hơn 3.000 du học sinh
Trường tiếng Nhật.

Công ty cổ phần JICE

Chúng tôi hỗ trợ du học sinh sang Nhật, hỗ trợ tìm việc