Địa chỉ liên hệ

Hãy hỏi mọi điều bạn cần biết.

Khi cần gấp hãy gọi theo số sau.

098-988-4686(Thời gian tiếp nhận 9h-17h)
+81-98-988-4686(Gọi từ nước ngoài)

※Quý khách hãy hỏi thông tin bằng tiếng Nhật, tiếng Anh.
 Quý khách sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 3 ngày làm việc, được đăng trên trang Những câu hỏi thường gặp của Web site.

  Đất nước của bạn là đất nước nào?Cần thiết
  Bạn có muốn đi Nhật Bản không?Cần thiết
  Bạn muốn làm gì?Cần thiết
  Bạn muốn theo chương trình nào?Cần thiết
  Bạn muốn đạt mục đích gì?Cần thiết
  Họ tênCần thiết
  Địa chỉCần thiết
  TELCần thiết
  e-mailCần thiết
  Nội dung cần hỏiCần thiết