Nhân lực có trình độ kỹ thuật cao

Quy trình tìm việc cho người lao động nước ngoài

Quy trình tìm việc của người nước ngoài sống ở nước ngoài

 1. Đăng ký vào trang web
  Ngân hàng tìm việc
  Đăng ký ngành nghề với cơ quan liên kết ở nước ngoài qua web site của JICE,
 2. Học tiếng Nhật trước
  khi xuất cảnh
  Trên 150 giờ (khoảng 3 tháng, cơ quan liên kết nước ngoài hỗ trợ)
 3. Xin giấy phép lưu trú của
  Cục quản lý xuất nhập cảnh
  (JICE hỗ trợ)
  (kết nối, gửi mail hướng dẫn làm thủ tục)
 4. Xét duyệt của Cục quản
  lý xuất nhập cảnh
  (khoảng 2 tháng)
 5. Cấp giấy phép lưu trú (Cục quản lý xuất nhập cảnh)
 6. Chuyển tiền chi phí hỗ
  trợ cho đến khi xuất cảnh
  (JICE hỗ trợ)
 7. Đến Nhật (JICE hỗ trợ)
 8. Khóa bồi dưỡng tiếng
  Nhật đặc biệt.
  160 giờ (Goers Academy hỗ trợ) (1 tháng) (doanh nghiệp tuyển dụng hỗ trợ).

*Đồng thời thực hiện những công việc dưới đây

 1. Đặt lịch phỏng vấn với JICE
 2. Viết lý lịch
 3. Phỏng vấn với JICE(trực tiếp, qua Skype)
 4. Viết đơn vin việc
 5. Giới thiệu doanh nghiệp phái cử, tuyển dụng
 6. Thông báo điều kiện lao động
 7. Đặt lịch phỏng vấn với doanh nghiệp tuyển dụng
 8. Phỏng vấn với doanh
  nghiệp tuyển dụng
  (trực tiếp, qua Skype)
 9. Ký hợp đồng lao động. Bắt đầu làm việc.

Quy trình tìm việc của người nước ngoài sống ở Nhật

 1. Đăng ký việc làm Đặt lịch phỏng vấn với JICE
 2. Viết lý lịch
 3. Phỏng vấn với JICE(trực tiếp, qua Skype)
 4. Viết đơn vin việc
 5. Giới thiệu doanh nghiệp phái cử, tuyển dụng
 6. Thông báo điều kiện lao động
 7. Đặt lịch phỏng vấn với doanh nghiệp tuyển dụng
 8. Phỏng vấn với doanh nghiệp tuyển dụng
 9. Ký hợp đồng lao động. Bắt đầu làm việc.