Ngân hàng tuyển dụng nhân lực Nhật BảnĐăng ký doanh nghiệp, nhà hàng tuyển dụng

Đăng ký doanh nghiệp, nhà hàng tuyển dụng

Đăng ký doanh nghiệp, nhà hàng tuyển dụng theo mẫu sau.

Quốc tịch của người tuyển dụngCần thiết
Tên doanh nghiệpCần thiết
Tên người phụ tráchCần thiết
e-mailCần thiết
Địa chỉ doanh nghiệpCần thiết
Code bưu điện
Địa chỉ
Số nhân viên của doanh nghiệpCần thiết người
Địa chỉ trang webCần thiết