Ngân hàng tuyển dụng nhân lực Nhật BảnĐăng ký doanh nghiệp, nhà hàng tuyển dụng

Đăng ký doanh nghiệp, nhà hàng tuyển dụng

Đăng ký doanh nghiệp, nhà hàng tuyển dụng theo mẫu sau.

  Quốc tịch của người tuyển dụngCần thiết
  Tên doanh nghiệpCần thiết
  Tên người phụ tráchCần thiết
  e-mailCần thiết
  Địa chỉ doanh nghiệpCần thiết
  Code bưu điện
  Địa chỉ
  Số nhân viên của doanh nghiệpCần thiết người
  Địa chỉ trang webCần thiết