Trang web Ngân hàng tìm người, tìm việc cho người nước ngoàiTìm kiếm cơ quan liên kết nước ngoài

Tuyển dụng đăng ký làm tổ chức tiếp nhận ở nước ngoài
Tuyển dụng đăng ký làm tổ tức phái cử ở nước ngoài

Hồ sơ đăng ký cần thiết.

Hồ sơ cần thiết xin giấy phép hoạt động giới thiệu nghề ngoài nước

Điều kiện xin giấy phép Hồ sơ xin phép
1 Trường hợp sử dụng cơ quan liên kết ngoài nước: Không được sử dụng các cơ quan khác ngoài cơ quan đã được phép liên kết Cơ quan liên kết là doanh nghiệp được cấp phép gửi lao động nước mình sang Nhật (Tên nghiệp vụ khác nhau tùy từng nước)
2 Đăng ký xin hoạt động giới thiệu việc làm ngoài nước, hoặc hoạt động giới thiệu việc làm tại nước đã nộp đơn hoạt động. Trong đơn xin phép phải ghi đầy đủ tên nước đối tác, tên cơ quan, nội dung hoạt động (toàn bộ lĩnh vực được hoạt động).
3 Hoạt động phải tuân theo luật pháp nước sở tại và Luật xuất nhập cảnh, tỵ nạn của Nhật.
 1. Tên bộ luật của nước đối tác làm căn cứ cho việc cấp giấy phép:Ví dụ ở Nhật là Điều 30 Luật ổn định nghề nghiệp.
 2. Điều luật của Nhật
  Điều 30 Người hoạt động giới thiệu việc làm có thu phí phải được cấp giấy phép của Bộ trưởng Y tế và lao động
  2 Người muốn xin giấy phép như nêu ở khoản trên phải nộp đơn như sau cho Bộ trưởng Y tế và lao động.
  1. 1. Họ tên, địa chỉ, người đại diện trong trường hợp là pháp nhân
  2. 2. Bộ máy lãnh đạo, địa chỉ của pháp nhân
  3. 3. Tên và dịa chỉ của doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm thu phí
  4. 4. Tên và địa chỉ của người phụ trách giới thiệu việc làm được bổ nhiệm theo quy định 14 Điều 32.
  5. 5. Những giấy tờ khác theo quy định của Bộ Y tế và lao động
 3. Bản dịch tiếng Nhật các văn bản luật của nước đối tác
 4. Copy giấy phép của nước đối tác
4 Những điều cần lưu ý
 1. Tên nước: Ghi đúng tên gọi chính thức của Bộ ngoại giao
 2. Trường hợp nước chưa được đăng ký gửi lao động: Phải nộp đơn xin phép về cơ quan liên kết rồi mới được hoạt động